Ketua dan Wakil Ketua

02 Apr


WAHYU IMAN SANTOSO, SH.,MH.
NIP. 19760217 199903 1 004

Gol : IV/b
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar

 


MUJIONO, SH.,MH.
NIP. 19670728 199603 1 001

Gol : IV/b
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar

Hakim

03 Mar

 

nunik

NUNIK SRI WAHYUNI, SH.

NIP. 197610112006042003

 

Golongan : III/c

Jabatan : Hakim

nafis

MUHAMMAD NAFIS, SH.

NIP. 197708262006041003

 

Golongan : III/c

Jabatan : Hakim

sri haryanto

SRI HARYANTO, SH.

NIP. 197811072006041007

 

Golongan : III/c

Jabatan : Hakim

veni

VENI WAHYU MUSTIKARINI, SH., MKn

NIP. 198007012007042001

 

Golongan : III/c

Jabatan : Hakim

nyoman

I NYOMAN ARY MUDJANA, SH., MH.

NIP. 198001062007041001

 

Golongan : III/c

Jabatan : Hakim