Kepaniteraan Pidana

ptsponline

Profil Kepaniteraan Pidana

14 Jun

Sri Mulyani, S.H.
NIP. 197212241993032003

Gol : III/d
Jabatan : Panitera Muda Pidana
Dita Veronika, S.H
Dita Veronika, S.H.
NIP. 199708152020122006

Gol : III/a
Jabatan : Staf Kepaniteraan Pidana